poptavky-stavebni.cz poptavky-stavebni.cz - Poptávky stavební

poptavky-stavebni.czWebsite Profile

Title: Poptávky stavební
Keywords: stavební,poptávka,poptávky,stavby,Praha,st?edo?esky kraj
Description:Poptávky stavební zdarma pro Prahu a st?edo?esky region
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

poptavky-stavebni.cz Information

Website / Domain:poptavky-stavebni.cz
Website IP Address:217.198.113.104
Domain DNS Server:ns1.regzone.de,ns1.regzone.info,ns1.regzone.cz

poptavky-stavebni.cz ranks

Alexa Rank:6806238
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

poptavky-stavebni.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,880
Daily Revenue:$7
Monthly Revenue:$236
Yearly Revenue:$$2,880
Daily Unique Visitors:726
Monthly Unique Visitors:21,780
Yearly Unique Visitors:264,990

poptavky-stavebni.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server nginx
Date Wed, 19 Sep 2018 06:11:59 GMT

poptavky-stavebni.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
stavební 5 1.07%
poptávka 1 0.21%
poptávky 5 1.07%
stavby 0 0.00%
Praha 2 0.26%
st?edo?esky kraj 1 0.42%

poptavky-stavebni.cz Similar Website

Domain WebSite Title
poptavky-nemovitosti.cz Poptávky nemovitostí
poptavej.cz Poptávky kvalitně a rychle | Poptávej.cz
onlinepoptavka.cz Poptávky zdarma | Online Poptávka.cz
stavebnibazar.info Stavební bazar - Stavební bazar
trhpoptavek.cz TrhPoptávek.cz - Poptávky zdarma a bez omezení
pracevrakousku.at Práce v Rakousku . at - Nabídky a poptávky
profito.cz ePoptávka.cz - poptávky a ve?ejné zakázky
nejpoptavka.cz NEJ POPTáVKA.CZ | Poptávky a katalog dodavatel?
epoptavka.cz ePoptávka.cz - poptávky a ve?ejné zakázky
hlidarna.cz Hlídání dětí - nabídky a poptávky | Hlídárna.cz
poptavkomat.cz poptavkomat.cz - Poptávky zdarma, firmy, ?emeslníci
inzercecb.cz InzerceCB - prodej, pronájem, nabídky, poptávky
stavebniny-inzerce.cz Stavební bazar, stavební buňka, stavební firmy, bazar stavba a stavební technika
stavba-bazar.cz Stavební bazar
stavebniinzenyrstvi.cz Stavební In?enyrství
menzi.cz stavební stroje
berdych.cz Berdych – stavební firma – Stavební firma Berdych – stavební firma – Stavební firma
stavbazar-jinak.cz Stavební bazar

poptavky-stavebni.cz Alexa Rank History Chart

poptavky-stavebni.cz aleax

poptavky-stavebni.cz Html To Plain Text

Poptávky stavební Poptávkovy formulá? Ceník stavebních prací Ekonomicky-stavební systém BLOCKBRICK POPTáVKY-STAVEBNí Tyto stránky jsou ur?eny k vyhledání dodavatele Vámi poptávaného vyrobku nebo slu?by v oblasti stavebnictví se zamě?ením na pra?sky a st?edo?esky region. Pro? vyhledávat vyrobek ?i slu?bu právě na tomto portálu ? V porovnání s obdobnymi poptávkovymi systémy jsou tyto stránky jsou úzce zamě?ené tj.jak z hlediska regionálního tak i z hlediska profesního.Na?ím cílem je objektivní vyběr poptávaného vyrobku ?i slu?by zejména z ?ad pra?skych ?emeslník? jako? i ?emeslník? ze st?edo?eského regionu.P?edpokládáme,?e ka?dy majitel domu ?i bytu ji? někdy nějakou slu?bu z uvedené oblasti poptával.Pro vyběr vhodného dodavatele je k dispozici několik variant ?e?ení.Z vlastní zku?enosti bych preferoval reference ze strany rodinnych p?íslu?ník? ?i blízkych známych.Pokud v?ak zku?enosti ?i poznatky z této oblasti v uvedeném okruhu p?átel nejsou k dispozici,nezbyvá ne? vyu?ít slu?eb poptávkovych systém? ?i inzerce.Vět?ina poptávkovych systém? není úzce zamě?ena jak z hlediska regionálního tak i z hlediska oboru.Provozovatelé vět?inou profitují z poplatk? za registraci firem tj.?ím více zaregistrovanych firem(potenciálních dodavatel?),tím vět?í zisk. S vedenymi slu?bami má jistě ka?dy z vás rozdílné zku?enosti.Já osobně jsem byl mnohdy nemile p?ekvapen jak mno?stvím nabídek,kdy mě oslovily firmy s odkazem na webové stránky,firmy z jinych region? a mnohdy i firmy jejich? nabídka v?bec nesouvisela s mojí poptávkou.Jeliko? mám ve stavebnictví dlouholeté zku?enosti a? u? z hlediska projek?ního tak i z hlediska realizací,p?edpokládám,?e si mohu vytvo?it objektivní a uceleny názor na uvedenou problematiku. ?as jsou peníze a ve smyslu tohoto r?ení bych preferoval firmu z mého regionu a? u? z hlediska referencí tak i z hlediska p?ípadného ?e?ení reklamací,déle pak firmu,která mi na konkrétní – specifikovanou poptávku nabídne vyrobek ?i slu?bu za konkrétní cenu. V tomto smyslu je i koncipován ná? poptávkovy systém se zamě?ením na pra?sky a st?edo?esky region a to jak z hlediska poptávajících,tak i z hlediska dodavatel?. Dodavatele postupně prově?ujeme tak,aby realizace zakázek proběhla ke spokojenosti zú?astněnych stran.Ná? portál ?poptavky-stavebni.cz“ by neměl byt pouze médiem pro vyhledání vhodného dodavatele uvedenych vyrobk? a slu?eb tj.plánujeme v tomto smyslu i roz?í?ení o poradenské centrum – formou odbornych ?lánk? jak u? z oblasti stavebnictví tak i právní pomoci. Jak zadat poptávku? Aby byla reakce na va?í poptávku adekvátní,je nutné poptávany vyrobek ?i slu?bu co nejvíce charakterizovat.V tomto ohledu je vhodné poptávku konkretizovat tj.minimálně vyplnit polo?ky v uvedeném formulá?i pop?.doplnit o dal?í informace. Zadání poptávky je zcela zdarma. Formulá? najdete v horní ?ásti této stránky-viz.zálo?ka"KONTAKTNí FORMULá?". Horní ?ást formulá?e vám slou?í jako vodítko,kde najdete informace d?le?ité pro p?esnou specifikaci poptávky.Tyto informace pak vepí?ete do odesílacího formulá?e ve spodní polovině stránky.Po odeslání a zpracování va?í poptávky budete následně osloveni konkrétními dodavateli formou ?ádně vyspecifikované nabídky tj.jak z hlediska technického ?e?ení tak i z hlediska ceny,termín? a garancí.Toto je i na?im cílem stejně jako podpora firem a ?emeslník? z na?eho tj.pra?ského a st?edo?eského regionu. Poptávka,stavební,Praha,St?edo?esky kraj,ceník Google PagerankS-RankJyxoRank P?ipravujeme ceníky: - izolace plochych st?ech - zámkové dla?by NAKUPUJTE EFEKTIVNě A LEVNě: zajímavé tipy Pozn.:Poptejte viz."Poptávkovy formulá?" Kontakt BDS DESIGN STUDIO&MALREKO Radomská,Praha 8 poptavky@poptavky-stavebni.cz Copyright ? 2017 BDS DESIGN STUDIO&MALREKO |inPage - webové stránky, doména a webhosting snadno | Mapa webu

poptavky-stavebni.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Sun May 21 20:15:31 2017
domain: poptavky-stavebni.cz
registrant: CZ000001433-ZONER
nsset: NSSET:ZONER
registrar: REG-ZONER
registered: 29.05.2013 16:06:42
expire: 29.05.2018
contact: CZ000001433-ZONER
org: Viliam ?amek
name: Viliam ?amek
address: Radomská 469/1
address: Praha 8
address: 18100
address: CZ
phone: +420.775680098
e-mail: bds.design@seznam.cz
registrar: REG-ZONER
created: 14.05.2013 12:49:56
nsset: NSSET:ZONER
nserver: ns1.regzone.de
nserver: ns1.regzone.info
nserver: ns1.regzone.cz (217.198.113.10, 2a00:19a0:3:71:0:d9c6:710a:1)
tech-c: ZONER
registrar: REG-ZONER
created: 08.04.2010 12:23:52
changed: 15.11.2016 14:04:37
contact: ZONER
org: ZONER software, a.s.
name: ZONER software, a.s.
address: Nové Sady 583/18
address: Brno
address: 602 00
address: CZ
phone: +420.543257244
fax-no: +420.543257245
e-mail: admin@zoner.cz
registrar: REG-ZONER
created: 10.11.2006 13:45:00
changed: 01.12.2011 10:55:1


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en